TUBRO

Турбо функция: позволява да се доставя горещ въздух при максимална мощност и максимална скорост, за да се затопли бързо помещението.