Често задавани въпроси

Отговорите по-долу са кратки; за повече информация, моля разгледайте упътването за употреба

Димоотвод с диаметър поне 100 мм
Въздушен отвор с площ поне 80 см 2
Вътрешен и външен фитинг 3⁄4″ G
Дренажни връзки за клапана за налягане 3⁄4″G
Фитинг за зареждане 3⁄4″G
Сертифицирана електрическа връзка към щепсел 230V 50 Hz с магнитно-термичен прекъсвач.
(направете оценка на местоположението на първичния и вторичен кръг)

НЕ. Използването на пелетната камина без вода ще доведе до повреди.

НЕ. По-голямата част от топлината се предава на водата.

Модели КВЕБЕК/ТОРОНТО/МОНРЕАЛ/ДЕТРОЙТ/БОСТЪН/МАЯМИ отдават малко количество топлина през стъклото на горивната камера. Все пак се препоръчва в стаята да има радиатор.

НЕ. Както при бойлерите, камината трябва да бъде включена към колектор, който да разпределя водата към радиаторите.

Подгряването на чешмяна вода е възможно, благодарение на вграденото оборудване, което произвежда гореща вода, без тя да бъде акумулирана.

НЕ. Димоотвод, който отговаря на стандарт UNI 10683/05, трябва да достига билото на покрива, като в най-добрия случай неговата дължина трябва да бъде поне 1.5 метра, като така ще се избегне връщането на дим в помещението при спиране на тока или силен вятър.

ДА, за да може процесът на горене да е снабден с достатъчно въздух. Вентилаторът за дим вкарва въздуха от стаята в горивната камера.

Желаната температура на водата. Камината ще регулира горивния процес, за да достигне и поддържа тази стойност.
При по-малки системи може да бъде зададена програма, която да включва и изключва камината, когато желаната температура бъде достигната.
(Свържете се с Дистрибутора за въвеждане на камината в експлоатация).

ДА, поне веднъж месечно, когато камината е студена.

НЕ. Пелетните камини са проектирани за работа с дървени пелети с диаметър 6 мм. Използването на друго гориво може да повреди уреда.

ДА, ако Дистрибуторът или техник е свързал допълнителния кабел с код 640560 към серийния порт, намиращ се на гърба на пелетната камина.