Автоматично почистване на шнека

При много часове на непрекъсната работа. Не изключва задължителното почистване, извършва секогато печката е студена (виж тех. данни).