FIRE CONTROL

Автоматично модулира изгаряне на горивото да се избегне отпадъци.