Система Лонардо и система Галилей

Леонардо и Галилей системи за автоматично управление на изгаряне на пелети. Непрекъснато откриват основните параметри на горене, повлияни от:
• характеристики на димоотводите (колена, дължина, форма, диаметър …)
• условия в околната среда (вятър, атмосферно налягане, надморска височина …)
• характеристики на пелети (същността на дърво, компактност,диаметъра, влажноста …)
Действа съответно да се осигури оптимална производителност и икономия на гориво.