Програматор

Програмата се включва и изключва автоматично в желаното от Вас време