Комфорт

Клима, Автоматична концепцията на работа, означава, че печката достига желаната температура и спира да гори и обратно самозапалва се ,когато температура се понижи. (За предпочитане е да се използвасамо в случай,когато отопляваме малки площи много добре изолирани, за да не се позволи непрекъсната функция)