Блог за отопление

kamini-italia.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

ПЕЛЕТНАТА КАМИНА С ВОДНА РИЗА 18 kW URAL

tsp_ur01Пелетната камина с водна риза 18 kW URAL на италианския лидер на пазара EDILKAMIN е с номинална мощност 18 kW и КПД 91,9 %. Отоплява до 470 m3.
Отделянето на вредни емисии в атмосферата е сведено до минимум.
Камината се захранва с пелети. Пелетите са малки и с цилиндрична форма и се получават от пресоване на дървени стърготини, като тяхното горене се регулира електронно.
Топлината от изгарянето се предава основно чрез водата, като малка част от нея се излъчва в помещението посредством лъчение. Бункерът (A) е разположен от задната страна на камината. Бункерът се пълни през задната част на капака, който се намира в задната горна част на камината. Горивото (пелетите) се загребва от бункера (A) и чрез Архимедовия винт (B), който се задейства посредством мотор-редуктор  се транспортира до горивният тигел (D).

Запалването на пелетите става чрез въздух, нагрят от електрически нагряващ елемент (Е), който се засмуква в тегела чрез вентилатор за дим (F). Прочетете повече