Блог за отопление

kamini-italia.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

REECL – получете до 20% безвъзмездна финансова помощ

 

Въвеждането на енергоспестяващи технологии и системи в домакинствата спомага не само да се реализират спестявания, но и да се намали потреблението на енергия по пътя към устойчиво развитие. Подобни инвестиции ще направят дома по-комфортен за живеене и ще съдействат за намаляване на въглеродните емисии и подобряването на енергийната ефективонст.

Фирма “Мирев” ЕООД е официален представител на италиянския концерн EDILKAMIN за България. Компанията предлага на българския пазар пълната гама от отоплителни уреди на производителя, наред с цялостен инженериг и гаранционен сервиз. “Мирев” ЕООД е одобрен партньор на финансиращите банки по Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL. Всички продукти на EDILKAMIN отговарят на европейските изисквания за енергийна ефективност и качество.

В какво се изразява същността на Програмата REECL?

Програмата REECL е насочена към предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на домакинствата за инвестиране в енергийната ефективност. Разработена е по проект на Европейската Комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката на Република България и представлява кредитен механизъм за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Средствата за безвъзмездна финансова помощ се изплащат от Международен фонд Козлодуй (KIDSF).

 

Кой може да получи кредит по Програма REECL?

От предимствата на програмата могат да се възползват домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО фирми, предприемачи и строители) в цялата страна, които могат да получат цевели кредити и безвъзмездна финансова помощ. Средствата се отпускат чрез мрежата от утвърдени търговски банки на територията на страната. Участващите банки (партньори по Програмата) са Обединена българска банка (ОББ) и Банка Пиреос България. Молби за отпускане на кредит могат да се подават както в офисите на банките, така и в офиси на фирми-партньори на участващите банки.

 

Допустими енергоспестяващи мероприятия

В обхвата на финансираните дейности попадат:

 • Инсталиране на енергоспестяваща дограма
 • Изолации на покриви, стени и подове
 • Термопомпени системи
 • Котли и печки на газ, биомаса
 • Слънчеви нагреватели за вода

От края на миналата година, Програмата REECL разшири обхвата на финансираните до момента дейности, като позволи отпускане на средства и за фотоволтаични системи, рекуперативни вентилации, газификационни системи и енергоспестяващи асансьори.

 

Начин на кандидатстване

В случай, че желаете да кандидастване по Програмата за кредитиране на енергийната ефективност при закупуване на енергоспестяващи отоплителни уреди, фирма “Мирев” ЕООД ще Ви изготви оферта, която е нужно да представите във финансиращата банка. Изготвя се оценка на кредитоспособността на кредитоискателя и допустимостта на предложения проект за енергоспестяване в дома. Ако оценката покрива изискванията, банката предлага договор за кредитиране на кредитоискателя. Кандидастването се осъществява по следните стъпки:

 • Избор на енергостестяващо мероприятие, допустим изпълнител и участваща банка
 • Кандидатстване за кредит по Програма REECL за финансиране на избраното енергоспестяващо мероприятие
 • Кандидатстване за безвъзмездна помощ по Програма REECL при успешно завършване на избраното енергоспестяващо мероприятие

 

Във всички сгради ли е възможна реализацията на подобрения?

Реализацията на енергоспестяващи мероприятия по Програмата REECL се извършва при следните видове сгради:

 • съществуващи къщи, с едно или две самостоятелни жилища, в които се прилагат поне две допустими мерки за цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи на сградата;
 • съществуващи многофамилни жилищни сгради с поне три самостоятелни жилища, в които се изпълнява цялостно подобряване на сградни ограждащи елементи и/или инженерни системи;
 • къщи в строеж, с едно или две самостоятелни жилища, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;
 • многофамилни жилищни сгради в строеж, които са проектирани да бъдат енергоефективни, т.е. имат високи клас енергийна ефективност, доказана със сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата;

 

Размер на безвъзмездната помощ

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите имат право да получат помощ в размер на 10% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мероприятия, изпълняващи се в къщи с едно или две самостоятелни жилища, или 20% ако проекта се реализира в  многофамилни жилищни сгради.

 

Крайни срокове

При финансиране на проекти в съществуващи сгради, кредитополучателите трябва да кандидатстват за усвояване на полагаемата се помощ не по-късно от 4 месеца от датата на подписване на договора за кредит и при вече успешно завършен проект за енергоспестяване, финансиран с кредит от участваща банка.

 

Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL е ефективна кампания, превръща българските домакинства в екологично отговорни потребители на енергия. Средствата са ограничени – кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предоставят на потенциални кредитополучатели до 31 декември 2018 година.

Category: Uncategorized