Блог за отопление

kamini-italia.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

Комбинирани горелки Termocabi

 

Отоплението с пелети е неразделна част от бита на съвременните домакинства. Прогресивно навлизащите системи за пълно автоматизиране на процеса улесняват цялостната поддръжка на системата и осигуряват оптимален комфорт за потребителя. Част от продуктите за изграждане на подобни системи са комбинираните горелки на италианския производител на иновативни решения за отопление Termocabi.

 

Продуктите с едноименния бранд представляват енергоефективно и екосъобразно подобрение към отоплителните инсталации в частния и индустриалния сектор. Монтират се към вече съществуващи съоръжения и служат като алтернатива за гориво на котли, които използват фосилни горива – въглища, нафта, газ. Лесно могат да се монтират и на котли, предназначени за ръчно зареждане с въглища и дърва, без това да налага особена реконструкция на изградената котелна система. Производителят предлага разнообразие от напълно автоматизирани горелки за агро и биопелети, с мощност от 20 kW до 1000 KW.

Прочетете повече

Комбинирани котли на пелети и биомаса KALORINA 22

Комбинирани котли на пелети и биомаса KALORINA 22

 

Електронните пелетни котли от серия KALORINA 22 са поредна технологична иновация в сферата на екосъобразните отоплителните системи. Висококачествените съоръжения са продукт на италианския производител с над 30-годишен опит в разработката на екологични решения за отопление с възобновяема енергия TATANO.

 

Комбиниран котел на пелети и биомаса KALORINA 22 предлага висока енергийна ефективност на ниска цена. Уредите от серията се произвеждат с разнообразна топлинна мощност (23 – 116 kW) и представляват оптимален вариант за ефективно и икономично отопление в индустриалния сектор. Системата функционира с разнообразни видове биогорива – пелети, маслинови люспи, чипс, мляни черупки и с ръчно зареждане на дърва. Здравата и стабилна модулна конструкция от стомана и чугун осигурява гъвкави решения за инсталиране в ограничени пространства и улеснение по време на периодична поддръжка или сервиз. Компактният дизайн, специфичната геометрия и функционалния топлообменник гарантират висока ефективност на съоръжението.   Интелигентен контролер осигурява автоматизирано стартиране и изключване и регулира горивоподаването в котела, без нужда от каквато и да е човешка намеса. Електронният блок ръководи управлението на първичния и вторичен въздушен поток и модулацията на мощността на горене, като е добавена и функция за самоподдръжка. Котелът е разработен с възможност за функционално горене в два режима и автоматично преминаване от един вид гориво към друг.

Прочетете повече

 Комбиниран котел на пелети и биомаса КALORINA 20 М

 

 Комбиниран котел на пелети и биомаса КALORINA 20 М

 

Италианският производител на решения за оползотворяване на възобновяема енергия TATANO представя на българския пазар иновативни отоплителни системи за сгради и специализирани помещения в индустриалния сектор.

 

Комбинираният котел на пелети и биомаса КALORINA 20 М от серията механични пелетни котли е високотехнологично екосъобразно решение за отопление и битова гореща вода, посредством изгаряне на биомаса. Моделът се произвежда с топлинна мощност в диапазон 23 – 116 kW. Прецизно разработената конструкция на системата осигурява висока ефективност, надеждност и безопасност. Интегрираните материали гарантират здравина и стабилност на всички уреди от серията.

 

Съоръжението разполага с обемна горивна камера и врата от чугун с две ръчни затваряния, с оглед максимална безопасност. Дозираното подаване на пелетите и специфичната геометрия на шнека елиминират риска от задръстване или блокаж. За повече гъвкавост производителят е предвидил две възможности за избор на гориво – дървесни пелети, маслинови люспи, чипс, мляни черупки, както и ръчно подаване на дървен материал. Котелът е оборудван с бункер за складиране на различните видове биогориво, вентилатор и пресостат, който отчита налягането в горивната камера. Разполага с хоризонтален топлообменник с голяма контактна повърхност и двоен шнек. Преминаването от един тип биогориво към друг е опционално и става с помощта на газова горелка, позволяваща два режима на функциониране. Моделите Hydro осигуряват снабдяване с битова гореща вода, чрез вградена медна серпентина.

Дигиталното управление на уреда се извършва посредством синоптично табло за наблюдение и ръчни настройки за количеството гориво, датчика за температурата на водата и димните газове и входящия кислород за горене. Моделите Hydro осигуряват снабдяване с битова гореща вода, чрез вградена медна серпентина.

 

Котлите от серията КALORINA 20 М се отличават с лесна инсталация, лекота при използване и поддръжка. Достъпното разположение на датчиците осигурява максимално удобство в процеса на регулиране и демонтаж. Допълнително вградените в конструкцията елементи позволяват леснопостижимо преместване на уредите, в случай на необходимост. Предвид индивидуалните нужди на клиента, котлите могат да се оборудват с разнообразни по обем и вместимост бункери. Съоръженията разполагат с възможност за паралелен монтаж с други съоръжения, а също и с опция за свързване с буферни и соларни системи. Имат широк спектър на приложение в най-различни сфери от индустрията – отлично се апликират в производствени халета, хлебопекарни, оранжерии, рафинерии, хотели и административни сгради.

 

Комбинираният котел КALORINA 20 М, както и останалите продукти от серията са разработени съгласно изискванията на европейската директива EN 303-5: 1999, клас 3. Всички продукти са налични на единната платформа за висококачествени и екосъобразни отоплителни системи www.biomasa-energy.com .

 

Отличното качество, дългият живот на съоръженията и производството на „чиста“ енергия са водещи приоритети на производителя, преоткриващи нови хоризонти в отоплителния бранш. Компания TATANO упражнява дейността си с респект към околната среда и в съответствие с международен стандарт UNI EN ISO 14001. Оползотворяването на „зелени“ горива с минимално количество вредни емисии в природата превръща висококачествените съоръжения не само в иновативни, но и в екологични отоплителни системи.

Комбинирани котли на пелети и биомаса TATANO

Комбинирани котли на пелети и биомаса TATANO

 

Обезпокоителното изчерпване на енергийните източници и екологичните проблеми в резултат от тяхната експоатация са само малка част от причините за търсене на алтернативни енергоносители и разработване на нови технологии за ефективното им оползотворяване. Богатството от горски насаждения в страната и сравнително добре развитото селско стопанство са предпоставка за усъвършенстване на технологиите, които използват биомаса – екологично чисто гориво, което допринася за значително намаляване на вредните емисии в природата. Източници на бионергия са дървесината и дървесните стърготини, различните отпадни продукти с растителен произход – черупки, царевица, ядки, костилки, лешници, слънчогледови люспи и др.

Съществена категория в това направление са отоплителните котли, разработени да оползотворяват различните видове биомаса.

Прочетете повече

Отопление на пелети и биомаса с пелетни котли LAGUNA

Отопление на пелети и биомаса с котлите LAGUNA

 

Пелетните котли EDILKAMIN осигуряват надеждно и безопасно отопление за дома. Изработени са от висококачествени материали с доказани якостни и изолационни свойства. Подходящи са за инсталация в сервизни помещениея, мазета или приземни етажи и произвеждат топлинна енергия за отопление и захранване с битова гореща вода (БГВ). Благодарение на специфичната си конструкция и автоматика се отличават с високо КПД и минимални усилия за поддръжка.

 

Пелетен котел LAGUNA P (Клас 5 EN303-5  2012) на италианската марка EDILKAMIN се произвежда в четири варианта на мощност, съобразно отопляемия обем:

  • 12 kW – 295 куб.м.
  • 18 kW – 430 куб.м
  • 24 kW – 580 куб.м
  • 35 kW – 805 куб.м

Прочетете повече

Отопление с котли на пелети TERMIKA

Несравним комфорт при отопление с пелетни котли EDILKAMIN

 

Отоплението с котли на пелети е все по-предпочитана алтернатива през последните няколко години. Основен аргумент за това е оперативната самостоятелност на уреда с минимална намеса на човешкия фактор. Автоматизацията на пелетните котли обезпечава тяхното безпроблемно функциониране, без те да се превръщат в ежедневен ангажимент за потребителите. Другата не по-малко важна причина е използваното гориво. Пелетите са възобновяем източник на енергия, с висока плътност и ефективност при изгаряне. При производството и горенето им се отделят незначителни въглеродни емисии. Подобна инвестиция е не само икономически изгодна, но и бързо възвръщаема, в сравнение с ежегодните разходи при котлите на твърдо гориво.

Прочетете повече

REECL – получете до 20% безвъзмездна финансова помощ

 

Въвеждането на енергоспестяващи технологии и системи в домакинствата спомага не само да се реализират спестявания, но и да се намали потреблението на енергия по пътя към устойчиво развитие. Подобни инвестиции ще направят дома по-комфортен за живеене и ще съдействат за намаляване на въглеродните емисии и подобряването на енергийната ефективонст.

Фирма “Мирев” ЕООД е официален представител на италиянския концерн EDILKAMIN за България. Компанията предлага на българския пазар пълната гама от отоплителни уреди на производителя, наред с цялостен инженериг и гаранционен сервиз. “Мирев” ЕООД е одобрен партньор на финансиращите банки по Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL. Всички продукти на EDILKAMIN отговарят на европейските изисквания за енергийна ефективност и качество.

Прочетете повече

Пелетна камина на водна риза MEG 23 kW и MEG PIU 30 kW – да изразим индивуален стил!

Пелетна камина MEG 23 kW и MEG PIU 30 kW – да изразим индивуален стил!

С тази камина наистина ще изразим своя собствен почерг и усещане за стил. Изработена е от стомана и чугун. Оригиналното керамично лице е допълнително подсилено със стъкло “черен екран”. Декоративният фронт се предлага в три цветови варианта – пергамент, бяло и бордо.

MEG 23 kW и MEG PIU 30 kW е свободно стояща пелетна камина с водна риза, изработена в оригинална ергономична форма с размери 59/68/121см. Бункерът на пелетното съоръжение е с капацитет 40 кг. С тази камина може да се отоплява площ от 780 куб.м., като осигурява автономна работа в продължение на 19 часа. Прочетете повече

Пелетна камина на водна риза BLADE H 18.7 kW и 22 kW – когато говорим за класа!

Пелетна камина BLADE H 18.7 kW и 22 kW – когато говорим за класа!

Елегантният, плосък дизайн разчупва представите за традиционната камина, превръщайки я в оригинален акцент на интериора. Японско керамично стъкло предоставя детайлна гледка на живия огън и красотата на танцуващите му пламъци. Но BLADE H 18.7 kW и 22 kW  е много повече от изискано бижу за дома – тази камина притежава завидни технологични достойнства и предлага висока топлинна ефективност – КПД > 92%.

Модел BLADE H 18.7 kW и 22 kW  е свободно стояща пелетна камина с водна риза с корпус от стомана и чугун. Съоръжението е с размери 104/39/120 см. и е предназначено за отопляема площ 485 куб.м. Капацитетът на бункера е 22 кг., което спомага за дългата автономна работа на камината – до 26 часа. Пелетната камина може произвежда битова гореща вода и да захранва радиатори и лъчисто подово отопление в цялата къща. Възможно е да се комбинира със соларни панели или котли на газ. За удобство на крайния потребител, производителят е предвидил три възможности за монтаж на димоотвода – от ляво, от горе и на гърба на камината. Прочетете повече

Пелетната камина – когато искаме качество и лукс

 

Държим на комфорта и уюта в дома! Премислили сме добре всяка инвестиция и за нищо на света не бихме направили компромис точно сега, когато трябва да помислим за отоплението. А в многообразието от отоплителни системи на пазара, често пъти се оказваме на кръстопът по отношение на приоритетите си или под влиянието на приказливи продавачи, които нерядко може да ни подведат. Ако вече сме взели решение да заложим на пелетна камина, но все още не сме убедени кое е най-доброто за скъпоценния ни дом, значи определено сме попаднали на правилния материал. Прочетете повече