Блог за отопление

kamini-italia.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

Комбинирани котли на пелети и биомаса TATANO

Комбинирани котли на пелети и биомаса TATANO

 

Обезпокоителното изчерпване на енергийните източници и екологичните проблеми в резултат от тяхната експоатация са само малка част от причините за търсене на алтернативни енергоносители и разработване на нови технологии за ефективното им оползотворяване. Богатството от горски насаждения в страната и сравнително добре развитото селско стопанство са предпоставка за усъвършенстване на технологиите, които използват биомаса – екологично чисто гориво, което допринася за значително намаляване на вредните емисии в природата. Източници на бионергия са дървесината и дървесните стърготини, различните отпадни продукти с растителен произход – черупки, царевица, ядки, костилки, лешници, слънчогледови люспи и др.

Съществена категория в това направление са отоплителните котли, разработени да оползотворяват различните видове биомаса.

Какво предлагаме?

Комбинираните котли на биомаса с италианската марка TATANO предлагат ефективна и икономически изгодна алтернатива на традиционните котли в различни сфери от индустрията и бита, където липсват или вече съществуват отоплителни инсталации. Те могат не само да заменят старото съоръжение, но и да спомогнат за реализирането на съществени икономии в бюджета на домакинството или бизнеса.

 

Защо да изберете TATANO?

Комбинираните котли TATANO предлагат конкурентна цена за конкретните нужди!

Персонализираният подход на производителя гарантира оптимална енергийна ефективност спрямо индивидуалните нужди на клиента и наличното пространство. Компанията предлага възможност за специфични настройки на избрания котел, съобразно съответния район и вида на използваното биогориво, с цел постигане работа на пълен капацитет.

Важно предимство на комбинираните котли TATANO е възможността да се интегрират както в частни домове, така и в административни сгради – хотели, спа центрове – за загряване на вода в басейни, индустриални помещения – халета, оранжерии, фурни, хлебопекарни и много други. Съоръженията се произвеждат в разнообразни мощности (от 23 kW до 3 MW) и представляват икономически изгодна и оправдана инвестиция поради факта, че себестойността на произвежданата енергия е в пъти по-ниска, в сравнение с уредите, използващи други енергоизточници.

Родината на TATANO

Италианският бранд съществува на европейския пазар вече 30 години. Компанията е посветила дейността си на непрекъснати проучвания в сферата на иновациите в отоплителния сектор и създаване на екологични решения за отопление, посредством високи технологии за оползотворяване на биомаса. Заражда се в Сицилия, Италия като естествена последица от основния поминък на населението (произвоство на маслини) и необходимостта от ефективно оползотворяване на огромното количство отпадни продукти. Първоначално съоръженията се произвеждали с цел да горят само биомаса, но в последствие започват да изгарят и пелети.

 

Къде може да ги намерите?

Комбинираните котли TATANO може да намерите в сайта www.biomasa-energy.com – новосъздадена платформа за високоефективни и природосъобразни  решения за отопление.

 

Category: Uncategorized