Блог за отопление

kamini-italia.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ PELLGREEN 12kW, 15kW , 18kW – ХАРАКТЕРИСТИКИ

Untitled3ПЕЛЕТНИ КОТЛИ PELLGREEN 12kW, 15kW , 18kW се захранвт с пелети. Пелетите са малки цилиндрични фигурки направени от пресована дървесина, чието горене се контролира от по електронен път. Бункерът за гориво (A) се намира в задната част на котелът. Зареждането му става през капак в горната задна част. Пелетите се поемат от шнека (B) и чрез моторен редуктор (C) се изпращат в горивната камера(D). Запалването на пелетите се осъществява  от горещ въздух нагрят от eлектрически нагряващ елемент (Е), който се и засмуква в тигела.

Въздухът от изгарянето се изтегля в стаята от аспиратор (F). Пушекът произведен от горенето се извлича през отходен аспиратор (F) и се отвежда през сглобка от тръби (G), които се намират в задната долна част на котела. Пепелта попада под и около тегела, където е поместен пепелника.Пепелника трябва да се почиства периодично с помощта на прахосмукачка, когато котелът е студен.Стоманената горивна камера има чугунена отливка и е затворена в предната си част от покривна врата. Вратата има прозорче за контрол на горенето. Горещата вода произвеждана от котела се прехвърля от циркулационна помпа, вградена в самият котел към цикълът на отоплителната система.

За почистване на тръбите на топлообменника има специални „чистачи на тръби“ (H), които се маневрират с дръжка (L).  Котелът е перфектно изолиран от всички страни, така че произведената топлина не се губи в помещението на монтаж, а цялостно се разпределя по хидравличната система.

Котелът е проектиран да работи със затворен разширителен съд (I) и клапан за налягане, които също са вградени.  Хидравличният кит (P) е разположен отстрани. Той се състой от носител, разширителен клапан и разширителен съд. Контролният  панел (M), който позволява управление и наблюдение на всички операционни фази е инсталиран на вратата. Серийният порт се намира на гърба на котела (код на кабела – 640560) да бъде свързан към устройството, което позволява дистанционно запалване (например от телефон, дистанционно устройство или локален термостат )

Препоръчително е температурата на водата в системата да  се задава от панела (и да бъде 70° C) и котела ръчно или автоматично модулира мощността, за достигане на тази температура. Функцията ЕСО може да бъде зададена за малки системи ( котелът се изключва и стартира отново според зададената температура)