Блог за отопление

kamini-italia.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

Комбинирани котли на пелети и биомаса KALORINA 22

Комбинирани котли на пелети и биомаса KALORINA 22

 

Електронните пелетни котли от серия KALORINA 22 са поредна технологична иновация в сферата на екосъобразните отоплителните системи. Висококачествените съоръжения са продукт на италианския производител с над 30-годишен опит в разработката на екологични решения за отопление с възобновяема енергия TATANO.

 

Комбиниран котел на пелети и биомаса KALORINA 22 предлага висока енергийна ефективност на ниска цена. Уредите от серията се произвеждат с разнообразна топлинна мощност (23 – 116 kW) и представляват оптимален вариант за ефективно и икономично отопление в индустриалния сектор. Системата функционира с разнообразни видове биогорива – пелети, маслинови люспи, чипс, мляни черупки и с ръчно зареждане на дърва. Здравата и стабилна модулна конструкция от стомана и чугун осигурява гъвкави решения за инсталиране в ограничени пространства и улеснение по време на периодична поддръжка или сервиз. Компактният дизайн, специфичната геометрия и функционалния топлообменник гарантират висока ефективност на съоръжението.   Интелигентен контролер осигурява автоматизирано стартиране и изключване и регулира горивоподаването в котела, без нужда от каквато и да е човешка намеса. Електронният блок ръководи управлението на първичния и вторичен въздушен поток и модулацията на мощността на горене, като е добавена и функция за самоподдръжка. Котелът е разработен с възможност за функционално горене в два режима и автоматично преминаване от един вид гориво към друг.

Уредът разполага с 190-литров бункер за складиране на гориво, оборудван с високочувствителен датчик с широкообхватно действие за увеличаване на ефективността. Специфично преплетените спираловидни компоненти на иноксовия шнек осигуряват дозирано подаване на пелетите, без да съществува риск от задръстване или блокаж. Транспортирането на биомасата от бункера към горивната камера се извършва с помощта на дозиращия шнек със защита против обратно горене в горивопадаващия тракт.

 

Електронният пелетен котел KALORINA 22 разполага с опция за автоматично почистване, чрез пневматично подаване на кислород в горивната камера, който почиства пепелното съдържание и димогарните канали на съоръжението в посока отзад напред. Персонализираният подход на производителя позволява изработка на котела по индивидуални параметри на клиента спрямо наличната площ за инсталация.

 

Сигурността на котела е гарантирана от няколко независими системи за безопасност:

  • Горивният режим се регулира електронно според температурата във водната риза, като електронния блок не позволява увеличаване на температурата над безопасните граници;
  • Вграден авариен топлообменник, оборудван с термостатичен вентил, който в случай на прекомерно повишаване на температурата отнема принудително топлината от котела;
  • Вграден пресостат осигурява постоянен мониторинг на налягането в горивната камера;
  • Голямото количество воден резерв в котела гарантира инертност на инсталацията;
  • Функция за защита против замръзване, осъщаствявана чрез автоматично циркулиране на водата, с оглед поддържане на постоянна температура от 5°С;
  • Функция за предварително темпериране
  • Управление на горивния процес от разстояние

 

Електронният пелетен котел КALORINA 22 е разработен съгласно изискванията на европейската директива EN 303-5: 1999, клас 3. Има широк спектър на приложение в най-различни сфери от индустрията – отлично се интегрира в производствени халета, хлебопекарни, винарни, оранжерии, рафинерии, хотели, административни сгради и др.

 

Високотехнологичните съоръжения на италиянския производител TATANO се произвеждат в разнообразен термичен капацитет (от 23 до 3 MW). Пазарното проникване в Европа и Балканите е доказателство за високата ефективност и рентабилност на уредите. Само на територията на съседска Румъния вече са инсталирани 13 котела от 1 MW.

 

Съоръженията са налични в новосъздадената единна платформа за екосъобразни отоплителни системи www.biomasa-energy.com .

 

 

 

Category: Uncategorized