Блог за отопление

kamini-italia.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

Комбинирани горелки Termocabi

 

Отоплението с пелети е неразделна част от бита на съвременните домакинства. Прогресивно навлизащите системи за пълно автоматизиране на процеса улесняват цялостната поддръжка на системата и осигуряват оптимален комфорт за потребителя. Част от продуктите за изграждане на подобни системи са комбинираните горелки на италианския производител на иновативни решения за отопление Termocabi.

 

Продуктите с едноименния бранд представляват енергоефективно и екосъобразно подобрение към отоплителните инсталации в частния и индустриалния сектор. Монтират се към вече съществуващи съоръжения и служат като алтернатива за гориво на котли, които използват фосилни горива – въглища, нафта, газ. Лесно могат да се монтират и на котли, предназначени за ръчно зареждане с въглища и дърва, без това да налага особена реконструкция на изградената котелна система. Производителят предлага разнообразие от напълно автоматизирани горелки за агро и биопелети, с мощност от 20 kW до 1000 KW.

Основното предназначение на пелетните горелки е осъществяването на ефективно изгаряне. Пелетните горелки от серията SPL на италианския бранд Termocabi притежават система, която позволява възпламеняване на горивото по автоматичен начин. Съоръженията са приоритетно предназначени за инсталации, работещи с дървесни пелети. Автоматичното им функциониране осигурява удобство и сигурност при експлоатация. Произвеждат хоризонтален пламък, подобно на традиционните горелки. Моделите от серията SPL разполагат с функция за газодинамично почистване с компресиран въздух. Оборудвани са с контролно табло, което може да се монтира на горелката или на самия котел, съобразно спецификата на котелната система. Специализиран сервиз осигурява конкретни настройки за горене, предвид качеството на пелетите.

 

Агропелетните горелки SPL Biomass Active са иновативна продуктова линия на производителя, предназначена за инсталации, използващи различни видове биомаса – костилки, слънчогледови пелети, царевица, семена и др. Високото съдържание на прахови частици в която и да е от тези разновидности може да доведе до задръствания на шнека и дори блокаж на съоръжението, ако то не е проектирано за работа с биомаса. Този неприятен феномен се контролира от специално разработените горелки от серията SPL Biomass Active, разполагащи с функция за допълнително механично почистяване, което осигурява автоматично отстраняване на пепелта и поддържане на ефективно горене. Наличието на самопочистващите системи свежда до минимум нуждата от човешка намеса в работния процес на горелката.

Комбинираните горелки Termocabi се произвеждат от висок клас термоустойчива стомана 5 мм.  Разполагат с керамична запалка и пресостат за изчисляване на изгорелите газове в самата горивна камера. Съоръженията се отличават с иновативна технология за бързо възпламеняване и висока ефективност на горене. Горелките притежават ниска степен на вредни емисии и са сертифицирани по европейски стандарт EN 15270.

 

Системите за сигурност, част от окомплектовката, осигуряват допълнителна защита и удължават полезния живот на съоръженията:

  • Термостат за сигурност – преустановява работата на горелката при свръхналагане на изгорелите газове. Активира се при температура 75°С.
  • Пресостат за сигурност – инсталиран е на вентилатора на горелката и е свързан с датчик към горивната камера. Изчислява изгорелите газове в самата горивната камера и се активира когато налягането надвиши 0,5
  • Фото датчик – следи силата на пламъка, както във фазата на запалване, така и по време на стабилизация и горене, като регулира подаването на пелети.
  • Моделите с мощност над 350 kW са оборудвани с клапи са контрол на първичния и вторичен въздушен поток.

 

Комбинираните горелки са идеално решение за повишаване на ефективността и икономиите за бизнеса и частния сектор. Отлично се интегрират в индустриални помещения, хотели, спа центрове, хлебопекарни, оранжерии, розоварни и др. Всички продукти от сериите пелетни и агропелетни горелки на италианския производител Termocabi може да намерите в сайта www.biomasa-energy.com – новосъздадена платформа за високоефективни и природосъобразни  решения за отопление.

 

 

Category: Uncategorized