Блог за отопление

kamini-italia.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ НА КАМИНА С ВОДНА РИЗА НА ДЪРВА H2OCEANO 15/23/28 KW

В помощ на потребителя, предоставяме допълнителна информация за техническите спецификации безопасното експлоатиране на камина с водна риза на дърва, на италианската марка EDILKAMIN H2OCEANO, който представихме в предната си публикация.

Untitled21

H2OCEANO е оборудвана с АВТОМАТИЧЕН ДИМЕН БАЙПАС

При включване с отворена матрица(рамка), за да се улесни стартирането на горене, димният амортисьор (S фиг. а) остава в отворено положение, така че димът може пряко и лесно да достигне до комина. Когато стартира горенето, димният амортисьор се затваря автоматично с затварянето на вратата (S фиг.b). В този режим преди достигане на комина, димът се отклонява в обиколка и по този начин отдава топлина към водата. Байпаса се контролира автоматично от движението на вратите.

3А – Дефлектори/тавани
B – Корпусна решетка на мотора
C – Последващо изгаряне
D – Автомачитен външен клапан за регулиране на входящия въздух (по избор)
E – Възможност за прилагане на регулируеми крачета (по избор)
F – Калибриране на автоматичното регулиране на въздуха за горене
G – Плъзгаща се врата – нагоре/надолу
H – Обвиваща кухина за задържане на вода
I – Освобождаваща серпентина за термично облекчаване (CS версия)
L – Решетка за разпределение на въздуха от първичното горене
S – Димен амортисьор за отклоняване

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Камината никога не трябва да се включва без вода в системата, защото това може да я повреди сериозно!

Единствените опасности от ползването на камината се отнасят до неспазване на инструкциите за инсталиране, пряк контакт с живи електрически части (вътре), контакт с живия огън или нагорещените части на уреда.
За да работи безпроблемно камината при инсталиране, трябва да се спазват много точно инструкциите предоставени от производителя EDILKAMIN. Вратата трябва да се отваря само, когато камината се нуждае от презареждане и никога, когато камината работи. Горенето е абсолютно автоматизирано и не се нуждае от чужда намеса.
Никога не трябва да се слагат непознати субстанции в горивната камера.
При почистване на димният канал не бива да се използват запалими препарати.
За по-голяма сигурност не трябва да поставяте предмети, които са леснозапалими в близост до работещата камина. Стъклото на камината се почиства, когато тя не работи с подходящи за целта препарати. За запалване или разпалване на H2OCEANO не трябва да се използват течни горива. Външните отвори за въздух към стаята не трябва да бъдат препречвани с предмети. Електрическите части трябва да се поддържат сухи и да не се докосват с мокри ръце. Не използвайте редуктори на димно изпускателните тръби.
H2OCEANO трябва да бъде инсталирана на подходящо, обезопасено срещу пожар място, в което да бъде подсигурено според изискванията.

По отношение на варианта на камината, които работи в затворена система , трябва да се вземе предвид, че само термо камини с конвектори задвижвани от термичен предпазен вентил трябва да се монтират във версия отбелязани със съкращението CS.
Инсталаторите са отговорни за правилното инсталиране на системата, което трябва да бъде в съгласие с UNI 10683 – 615/90 – 10412:2. Инсталирането се извършва от квалифициран персонал и в съответствие с министерски указ 37 предишен закон 46/90.

Untitled1Освобождаващият топлинен клапан (TRV – предоставен от Edilkamin) трябва да бъде свързан към охлаждащата верига (AL) с минимално налягане от 1,5 бара.
JA = автоматично предпазен вентил
S = източване

Термичните предпазни клапани за безопасността трябва да бъдат проверявани най-малко веднъж годишно от квалифициран персонал в съответствие с министерско постановление
37 преден закон 46/90.