EdilKamin - италиански отоплителни системи
GB flag IT flag DE flag RU flag ES flag
Камини с водна риза на дърва

Камини с водна риза на дърва

БОГАТА ПРОДУКТОВА ГАМА ОТ КАМИНИ НА ДЪРВА С ВОДНА РИЗА,те могат да бъдат с вертикално отваряне на вратата ,както и с различни по форма стъкла.Призматични,плоски ,обли и ъглови (ляв или десен ъгъл). Големия обем на водната риза позволява отпление и топла вода на различни по големина площи 100,200 300кв.м

Котли на пелети

Котли на пелети

ПЕЛЕТНИТЕ КОТЛИ са високо ефективни с КПД до 92% .Напълно автоматизирани и оборудвани с бункер, нагревател, цирк.помпа, разширителен съд и платка за управление. Според нуждите на домакинството можете да изберете пелетен котел с различни показатели. От основно значение е обемът, който искате да отоплявате и количеството гореща вода, от което се нуждаете. Мощностите, които предлага EDILKAMIN са 12,15,18,24,33 kW.

Пелетни камини с водна риза

Пелетни камини с водна риза

ПЕЛЕТНИТЕ КАМИНИ С ВОДНА РИЗА НА EDILKAMIN имат характеристики, които ги правят без конкуренция – естетика, максимална функционалност, икономичност и екологичност. Отличават се с висока ефективност 92% КПД. Предлагат се с различни мощности 11.3,15,18,24,33 kW. Разнообразни дизайнерски решения по форма,цвят и компактност .

транспорт, монтаж, гаранция и сервиз

ПОСЛЕДНО ОТ БЛОГА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

  1421069081-3Запалване на камини на дърва с водна риза IDRO-50-70-100 - Уверете се, че поне един радиатор е винаги отворен. - Задействайте ключове на електронния регулатор. - Поставете купчина средно-тънки сухи дърва в камината и запалете огъня. - Изчакайте няколко минути, докато се разгорят добре. -Затворете вратата. - Регулирайте настройката на горене чрез контрол на клапата в предната част. - Настройте термостата на електронния регулатор* на температура между 50 и 70 ° C. - 3-пътен вентил* - отклонява посоката на водния поток направо към камината, когато се достигне зададената температура - Когато вратата се затвори, клапата автоматично прехвърля дима, като по този начин се подобрява ефективността. - Когато вратата се отвори, клапата се отваря автоматично, което позволява димът да достигне комина директно, като му пречи да излиза през входа. Тези компоненти на системата трябва да бъдат предоставени от техника. Ако температурата на водата надвишава 90°C поради твърде много дървен материал в огнището, термичния предпазен вентил ще се активира и ще се чуе звуков сигнал. В този случай трябва да се процедира, както следва: - Изчакайте, докато температурата е по-ниска от 80 ° C; проверете предупредителните светлини на електронния регулатор. - Може да се пусне топлата вода от чешмата, за да се ускори процеса на охлаждане,  ако камината с водна риза е оборудвана с кит за производство на гореща санитарна вода. Регулирането на външния въздух - контролната клапа, която се намира на входа на въздух отвън регулира количеството на първичния въздух, който е необходим за процеса на горене. Натискане на копчето ще се затвори входа на външния въздух и издърпване на копчето ще го отвори. Поддръжка Почистване на огнището - Замърсяването, което има тенденция да се натрупва върху вътрешните стени на камината намалява ефективността на топлообмен. - Следователно, необходимо е редовно да се почиства камината, като температурата на водата достига 80/85 ° C, за да омекне замърсяването и след това да се премахне със стоманена шпатула. Почистване и замяна на стъкло - Използвайте подходящ спрей за керамично стъкло за почистване на стъклото. - Стъклото трябва да се почиства, когато е студено. - Ако стъклото трябва да се смени, махнете самонарезните винтове и уплътнението от фибростъклото преди да махнете държачите на стъклените профили. - Уверете се, че уплътнението е поставено на място, преди да поставите стъклото обратно на мястото му. В следващата си публикация ще публикуваме инструкции за монтаж  на камина IDRO 50-70-100

Виж повече

1306790427 30 4                       Камини на дърва  с водна риза  IDRO50IDRO70, IDRO100, съответно 18,23,27 Kw трябва да  бъдат инсталирани в отворена система, а модел IDRO 50/CS – 18 кW  е вариант на камината, който мoже да бъде инсталиран в затворена система. Камината е проектирана да затопля вода чрез горене на дърва в горивната камера. Безопасно ползване на камини на дърва  с водна риза IDRO-50-70-100  За да работи ефективно и в пълна безопасност, камината трябва да се спазват следните изисквания за безопасност: Единствените рискове, които могат да произлязат от ползването на камината са свързани с неспазване на инструкциите за монтаж, директна връзка с елетрически части под напрежеие (вътре), контакт с огъня и горещите части или поставянето на чужди субстанции в камината. За да работи добре камината, монтажът трябва да се извърши следвайки инструкциите дадени в книжката и вратата трябва да се отваря само, за да се пълни горивната камера с дърва. - камината никога не трябва да работи без вода в системата. Камината и системата се пълнят с вода, която се подава от тръбата за вход на вода (диаметърът не трябва да бъде по-малък от 18 mm) към отворения разширителен съд. Всички вентилационни отвори на радиаторите трябва да бъдат отворени по време на тази фаза, така че да се предотврати образуването на въздушни джобове в система, които биха попречили на циркулация на водата. Ако е необходимо, антифриз, разтвори против варовик и корозия трябва  да се добавят към водата. Омекотител трябва да се използва, ако твърдостта на водата, използвана за зареждане и дозареждане на системата превиши 35° F (френски градуси). - Никога не трябва да се слагат чужди субстанции в горивната камера или в резервоара, както и никакви запалими продукти не трябва да се използват, за да се почиства димоотхода. - Стъклото трябва да се почиства само, когато е СТУДЕНО с подходящ продукт. -  НИКОГА не използвайте течно гориво за да запалите камината или да запалите отново въглените. - Не запушвайте входовете на външен въздух в стаята където камината е монтирана или входовете на въздух на самата камина. - Не мокрете камината и не се доближавайте до електрическите части на системата с мокри ръце. - Не използвайте редуктори на димоотходите. - Камината трябва да е монтирана на място, което е подходящо за избягване на риск от пожар и оборудвано с всичко, което се изисква (мощност и вход/изход на въздух) за да функционира както трябва и безопасно. - Отвореният разширителен съд трябва да бъде разположен на височина, по-голяма от 3 м в сравнение с най-виокия радиатор и на по-малко от 15 м от изхода на камината. - Във всеки случай, разширителният съд трябва да бъде на достатъчно високо, за да се създаде по-голямо налягане от тoва, произвеждано от циркулационната помпа. Максималното работно налягане, не трябва да надвишава 1,5 бара, а налягането за тестване е 3 бара. Циркулационен тест на системата трябва да се извършва с отворен разширителен съд! - Препоръчително е да се инсталира предпазен вентил 6 бара на горещата санитарна водна верига за да се изпусне прекомерно увеличен обем на водата в топлообменника. - Поставете всички компоненти на системата (циркулационната помпа, топлообменник, клапани и т.н.) на лесно достъпни точки за рутинни и специални процедури за поддръжка. - Препоръчва се да се подготви термоизолация на горната част на камината. САМО КАМИНИ, КОИТО ИМАТ ТЕРМО ПРЕДПАЗЕНВЕНТИЛ, КОЙТО ЗАДЕЙСТ ВА СЕРПЕНТИНАТА  МОГАТ ДА БЪДАТ ИНСТАЛИРАН И ПРИ ЗАТВОРЕН И СИСТЕМИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА МОДЕЛ IDRO 50/CS  ЗАТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД - Бъдете внимателни да не надвишите 1,5 бара при пълнене на системата. - Всички вентилационни отвори на радиаторите трябва да бъдат отворени по време на тази фаза, така че да се предотврати образуването на въздуш- ни джобове в системата, която би попречила на циркулацията на водата. - Само ако предпазният термовентил задейства бобината камината може да бъде инсталирана със затворена система. - Помислете за необходимостта от инсталиране на друг затворен разширителен съд. - Уверете се, че изпускателя е свързан с бобината и мощността е поне 1,5 бара. - Налягането на охладителната система трябва да бъде най-малко 1,5 бара (UNI 10412/2 точка 6.2). В следващата си публикация ще Ви представим информация относно запалването, регулирането и поддръжката на камините IDRO-50-70-100 

Виж повече

Untitled3ПЕЛЕТНИ КОТЛИ PELLGREEN 12kW, 15kW , 18kW се захранвт с пелети. Пелетите са малки цилиндрични фигурки направени от пресована дървесина, чието горене се контролира от по електронен път. Бункерът за гориво (A) се намира в задната част на котелът. Зареждането му става през капак в горната задна част. Пелетите се поемат от шнека (B) и чрез моторен редуктор (C) се изпращат в горивната камера(D). Запалването на пелетите се осъществява  от горещ въздух нагрят от eлектрически нагряващ елемент (Е), който се и засмуква в тигела. Въздухът от изгарянето се изтегля в стаята от аспиратор (F). Пушекът произведен от горенето се извлича през отходен аспиратор (F) и се отвежда през сглобка от тръби (G), които се намират в задната долна част на котела. Пепелта попада под и около тегела, където е поместен пепелника.Пепелника трябва да се почиства периодично с помощта на прахосмукачка, когато котелът е студен.Стоманената горивна камера има чугунена отливка и е затворена в предната си част от покривна врата. Вратата има прозорче за контрол на горенето. Горещата вода произвеждана от котела се прехвърля от циркулационна помпа, вградена в самият котел към цикълът на отоплителната система. За почистване на тръбите на топлообменника има специални „чистачи на тръби“ (H), които се маневрират с дръжка (L).  Котелът е перфектно изолиран от всички страни, така че произведената топлина не се губи в помещението на монтаж, а цялостно се разпределя по хидравличната система. Котелът е проектиран да работи със затворен разширителен съд (I) и клапан за налягане, които също са вградени.  Хидравличният кит (P) е разположен отстрани. Той се състой от носител, разширителен клапан и разширителен съд. Контролният  панел (M), който позволява управление и наблюдение на всички операционни фази е инсталиран на вратата. Серийният порт се намира на гърба на котела (код на кабела – 640560) да бъде свързан към устройството, което позволява дистанционно запалване (например от телефон, дистанционно устройство или локален термостат ) Препоръчително е температурата на водата в системата да  се задава от панела (и да бъде 70° C) и котела ръчно или автоматично модулира мощността, за достигане на тази температура. Функцията ЕСО може да бъде зададена за малки системи ( котелът се изключва и стартира отново според зададената температура)

Виж повече

1413210200-3Пелетни котли PELLGREEN 12kW, 15kW , 18kW са предназначени за захранване на отоплителни системи (радиатори и подово), чрез автоматично изгаряне на пелети в горивната камера. Могат да бъдат комбинирани със слънчеви панели или газов котел, а с използване на допълнителен аксесоар могат да произвеждат гореща вода за битови нужди. Котлите на пелети PELLGREEN позволяват управление по електронен път чрез дисплей или дистанционно управление (опция). Това позволява програмиране според индивидуалните нужди на клиента (час включване, час изключване, температура и т.н.) Модела PELLGREEN се предлага с три отделни мощности (12kW, 15kW , 18kW), за да покрие всички нужди за отопление в съответствие с най – високите стандарти за безопасност.   КОМПОНЕНТИ - ОБЕЗОПАСЯВАЩИ УСТРОЙСТВА И ДЕТЕКТОРИ Сензор за въздушен поток – Разположен е в канала за аспирация. Сензорът спира котелът когато потокът на изгорелите газове е неправилен ( което може да коства проблеми в изпарителната верига) Предпазен термостат на шнека - Намира се в близост до бункера за пелети, спира ел.захранването на мотор-редуктора, ако се установи, че температурата е много висока. Датчик за температурата на водата – Отчита температурата на водата в котела и изпраща информация от платката за управление на помпата и мощността на котела. Ако температурата е твърде висока се стартира изключване. Предпазен термостат за температурата на водата – засича температурата в котела. Ако е твърде висока задейства процес на изключване, като спира захранването на моторния редуктор. Ако мотора бъде изключен трябва да бъде задействан отново от бутона RESET, който се намира на гърба на котела(след като се отстрани предпазният капак) Клапан за високо налягане 3 бара – Когато се достигне налягането зададено на табелката, системата се задейства и изпуска вода (следователно след това трябва да се допълва)  

Виж повече

Untitled   Камината на италианският производител  EDILKAMIN е проектирана да затопя вода за отопление, използвайки дърва за горене в горивната камера.  Структурата и използваните материали я правят подходяща и за готвене. Водата съдържаща се в камината се затопля и изпраща в  загряващата система, като в същото време загрява и стаята в която е разположена благодарение на излъчване чрез естествена конвекция. Водата  в камината на дърва с водна риза AQUA MAXY  28 kW е се загрява чрез циркулиране в празнината, която има допир с всички стени на горивната камера и горния котел. Кухината е направена от неръждаема стомана, а вътрешната страна на горивната камера е направена от плътни огнеопорни тухли, което прави камината подходяща за готвене. Тези тухли лесно могат да бъдат подменени при нужда. Горивната камера е затворeна отпред с врата със стъкло, което може да се отваря както нагоре и надолу, така и в двете странични посоки.  

Виж повече
facebooktwittertwitterYoutube
задай въпрос?